Nordjyllands Politi, Seniorklub Aalborg

Seniorklub Aalborg er stiftet den 15. december 1976 og har hjemsted på Politigården i Aalborg.
Klubben havde pr. 31. december 2020 i alt 145 medlemmer.
Uddrag af vedtægterne (§ 2 - formål):
"Klubben er upolitisk og har til formål at varetage medlemmernes pensionsforhold gennem de centrale organisationer, som klubben gennem Politipensionisternes Landsforening er tilknyttet, og andre såvel økonomiske som personlige forhold, samt at samle medlemmerne til samvær, som kulturel og oplysende art og selskabelige sammenkomster, alt for at fremme et godt kammeratskab, samt at fremme kendskabet til og bevarelsen af Nordjyllands Politis  historie".
 
 
 

Nyheder - se nærmere i AKTIVTETER, hvor der også er mulighed for tilmelding.

Aktivitetsoversigt for 2. halvår

Aflysning af julefrokosten den 13. december

Politiledelsen har meddelt Seniorklubben, at klubben indtil videre ikke vil kunne afholde arrangementer på Politigården. Begrundet i den negative udvikling i Corona-smitten.

Opdateret 301121

 

 

Gåse- og andespil tirsdag den 16. november 2021

56 deltog i arrangementet.

Generalforsamling 2021

66 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Følgende kræver login:
 

 

 
 
 
 
Seniorklub Aalborg  | mail@politisenior.dk