Nordjyllands Politi, Seniorklub Aalborg

Seniorklub Aalborg er stiftet den 15. december 1976 og har hjemsted på Politigården i Aalborg.
Klubben havde pr. 31. december 2017 i alt 150 medlemmer.
Uddrag af vedtægterne (§ 2 - formål):
"Klubben er upolitisk og har til formål at varetage medlemmernes pensionsforhold gennem de centrale organisationer, som klubben gennem Politipensionisternes Landsforening er tilknyttet, og andre såvel økonomiske som personlige forhold, samt at samle medlemmerne til samvær, som kulturel og oplysende art og selskabelige sammenkomster, alt for at fremme et godt kammeratskab, samt at fremme kendskabet til og bevarelsen af Nordjyllands Politis  historie".
 
 
 

Nyheder - se nærmere i AKTIVTETER, hvor der også er mulighed for tilmelding.

NYT - aktivitetsoversigt 2. halvår 2019.

Kør-selv tur til Hobro tirsdag den 20. august 2019

Besøg på Gasmuseet og Julemærkehjemmet samt frokost på Theater Restauranten.

Egenbetaling 200 kr. pr. person.

Tilmelding sker ved indbetaling senest den 6. august 2019 til Seniorklubbens bankkonto.

Se beskrivelse af turen her.

 Alle medlemmer ønskes en god sommer.

 
 

 

 Kontingentbetaling 2019

Sidste frist for kontingentbetaling er 15. marts.
 

Tirsdag den 7. maj var der sæsonafslutning med spisning.

46 medlemmerne deltog i arrangementet.

 

 

 
Seniorklub Aalborg  | mail@politisenior.dk