Nordjyllands Politi, Seniorklub Aalborg

Seniorklub Aalborg er stiftet den 15. december 1976 og har hjemsted på Politigården i Aalborg.
Klubben havde pr. 31. december 2023 alt 163 medlemmer.
Uddrag af vedtægterne (§ 2 - formål):
"Klubben er upolitisk og har til formål at varetage medlemmernes pensionsforhold gennem de centrale organisationer, som klubben gennem Politipensionisternes Landsforening er tilknyttet, og andre såvel økonomiske som personlige forhold, samt at samle medlemmerne til samvær, som kulturel og oplysende art og selskabelige sammenkomster, alt for at fremme et godt kammeratskab, samt at fremme kendskabet til og bevarelsen af Nordjyllands Politis  historie".
 
 
 

Nyheder - se nærmere i AKTIVTETER, hvor der også er mulighed for tilmelding.

Generalforsamling Seniorklub Aalborg og Politipensionisternes Landsforening, Kreds 1, Nordjylland, tirsdag den 12. marts 2024 kl. 1200.

Bindende tilmelding til spisning senest mandag den 26. februar. * Mødeindkaldelse med dagsorden  * Regnskab 2023

Frikadelleaften for medlemmer og samlevere tirsdag den 16. april 2024 kl. 1800. Pris 100 kr. pr. person.

Foredrag om modstandsmanden Jens Toldstrup.

Bindende tilmelding senest mandag den 8. april.

 

 

 Aktivitetsoversigt 1. halvår 2024 

Bowling tirsdag den 13. ferbruar 2024

36 deltog i bowling og efterfølgende spisning på restaurant Min Jiang, og havde en rigtig hyggelig dag.

Sommerudflugt 2024

Planlægges til august måned. Dato og særskilt program følger senere.

 

 
 
Seniorklub Aalborg  | mail@politisenior.dk